بسته آموزشی روش پژوهش در علوم سیاسی

این بسته شامل 12 برگ است که حدود 30 اندیشمند علوم سیاسی را به صورت اجمالی و طبقه بندی شده معرفی می نماید. بعد از خرید این مجموعه آموزشی، شما بسته های طبقه بندی شده زیر را دریافت خواهید کرد:


1. روش اثبات گرایی
2. روش ساختارگرایی
3. روش انتقادی
4. روش هرمنوتیک
5. روش بازاندیشی
6. روش پست مدرن
7. روش سازه انگاری

نمونه کار

اندیشمندان علوم سیاسی اندیشمندان علوم سیاسی اندیشمندان علوم سیاسی اندیشمندان علوم سیاسی اندیشمندان علوم سیاسی


قیمت این بسته 10,000 تومان است.
برای خرید بسته بعد از پر کردن فیلدها روی دکمه پرداخت کلیک کنید.