بسته آموزشی تئوری های روابط بین الملل

این بسته شامل 25 برگ است که حدود 90 اندیشمند علوم سیاسی را به صورت اجمالی و طبقه بندی شده معرفی می نماید. بعد از خرید این مجموعه آموزشی، شما بسته های طبقه بندی شده زیر را دریافت خواهید کرد:


1. واقع گرایی (نوواقع گرایی، واقع گرایی تدافعی، واقع گرایی تهاجمی)
2. لیبرالیسم ( نئولیبرالیسم )
3. مکتب انگلیسی
4. پست مدرن
5. فمینیسم
6. نظریه موازنه قدرت
7. نظریه هژمونی
8. نظریه نظام جهانی
9. نظریه بازی ها
10. نظریه بازدارندگی
11. نظریه تصمیم گیری
12. نظریه همگرایی
13. نظریه رژیم ها
14. نظریه های انتقادی

نمونه کار

اندیشمندان علوم سیاسی اندیشمندان علوم سیاسی اندیشمندان علوم سیاسی اندیشمندان علوم سیاسی اندیشمندان علوم سیاسی

قیمت این بسته 15,000 تومان است.
برای خرید بسته بعد از پر کردن فیلدها روی دکمه پرداخت کلیک کنید.