درباره ما

سلام دوستان گرامی
برای تولید این آموزش زمان و هزینه زیادی صرف شده است، لذا تنها کسی که این آموزش را از وب سایت اندیشمندان علوم سیاسی خریداری نموده و هزینه آن را به پدیدآورندگان آن (علی قربانی و امیر درویشوند) پرداخت کرده است می تواند از آن استفاده کند.
هرگونه استفاده کسانی که این آموزش را خریداری نکرده اند، از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی خلاف است و مورد رضایت پدیدآورندگان نیست.
اندیشمندان علوم سیاسی
www.politicology.ir